Program at Dansmuseet

C8A60977-7169-4F7D-8C1C-5B082695CC6C[1]-1

Sedan April 2015 är vi glada att starta ett samarbete med Dansmuseet i Stockholm . Detta är och kommer att vara en plats för olika program under året 2015, 2016, 2017, 2018 omg 2019 (Since April 2015 we are happy to start a collaboration with Dansmuseet in Stockholm. This is and will be the venue for different programs during this year, 2016, 2017, 2018 and 2019).

DANSFILM & SAMTAL (SCREENS & CONVERSATIONS)

Under våren 2019 bjuder Dansmuseet in till filmkvällar i samarbete med ScreenDance Festival. Se svenska och internationella kortfilmer och möt filmare och koreografer i samtal om dansfilm med olika fokus vid varje tillfälle (In the spring 2019, the Dance Museum invites to the film evenings in collaboration with ScreenDance Festival . See Swedish and international short films and meet the filmmakers and choreographers in conversation about dance film with a different focus each time).